Aktualizacja systemu

1 dzień i 8 godzin
Zakończone
Zakończone

Koniec planowanych prac. Dziękujemy za wyrozumiałość.

W ramach aktualizacji systemu Safestar zostały dodane następujące funkcjonalności:

 • Import/eksport sygnałów (w nadajniku i profilach).
 • Wyświetlanie stanów interwencji na konsoli (np. "w gotowości", "zgłoszono problem", "brak potwierdzenia").
 • Wyświetlanie stanu uzbrojenia obiektu zarówno dla tych co mają skonfigurowane strefy jak i tych bez stref.
 • Wprowadzono zmiany w konfiguracji stanów logicznych:
  • dodanie “zgodnie z ostatnią zmianą stanu dowolnego z urządzeń"
  • dodanie opcji inicjalizowania stanu domyślną wartością w momencie podpinania go do obiektu lub grupy obiektów
 • Wprowadzono poprawki w formularzu harmonogramu tras obchodów.
 • Dodano opcję "domyślnego harmonogramu" dla obiektu, polegającą na możliwości wskazania domyślnego harmonogramu w stanach logicznych na obiekcie i na grupie obiektów.
 • Dodano filtry zadań na konsoli wg uprawnień operatorów (kolumna po lewej w widoku konsoli).
 • Dodano możliwość skonfigurowania aliasów w stanach logicznych na nadajnikach i profilach.
 • Dodano możliwość konfiguracji automatycznego zdarzenia po przekroczeniu czasu dojazdu załogi interwencyjnej.
 • Dodano możliwość grupowania zdarzeń do zdarzeń "ręcznych" (konfiguracja w koncie klienta).
 • Wprowadzono możliwość automatycznego odwoływanie interwencji w zakończonych zdarzeniach.
 • Wprowadzono poprawkę w alercie reagującym na notatki, żeby reagował również na notatki w zgrupowanych zdarzeniach

Ponadto, w sklepie Google Play pojawiła się nowa wersja aplikacji Patrol zawierająca poprawki w zakresie:

 • Odczytywanie punktów NFC (w niektórych przypadkach po zalogowaniu i odczytaniu punktu aplikacja się wyłączała i to zostało poprawione)
 • W trybie obchód dodane opcje notatki lub zdjęcia w czasie obsługi zdarzenia
 • Poprawki działania w trybie konsola oraz obchód
W toku

Rozpoczynamy prace. Będziemy informować o postępie.

Zaplanowane

Informujemy, że w dniach 10.05 - 11.05.2023 r. planowane jest przeprowadzenie prac mających na celu aktualizację wersji systemu Safestar. W związku z tym, w podanym przedziale czasowym mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w działaniu Systemu.

Po zakończeniu prac przekażemy szczegółowe informacje o zmianach. Bieżące informacje o postępie dostępne będą na stronie: https://status.safestar.pl/.

Rozpoczęło się o:

Dotyczy modułów
 • Logowanie
 • Konsola
  • Integracje
  • Sygnały do Amazon AWS
  • Sygnały do IP ATMAN
 • Video
  • Video i sygnały Amazon AWS
  • Video i sygnały Atman
 • VoIP
 • GPS
 • Raporty i alerty
  • Bramka SMS T-Mobile
 • Safestar Patrol
 • Safestar GO
 • OFI